Not a member?

Want to create a FREE profile?

KØBES: Østjyskgenbrug A/S

Oprettet: 28/08/2014

Pris i DKK

Max
0,00 kr

Kontaktinformation

  • Henrik Olesen
  • Industriområdet 25
  • 8732 Hovedgård
  • Tlf. 4520745354

Beskrivelse

Prisliste Hovedgård

Priser pr. 1. marts 2013

Uforurenet Byggeaffald pris pr. tons

- Ren beton
- Normal armeret beton
- Beton elementer med isolering
- Tegl & Brokker
- Tegl & Brokker med 10% Jord/Sand
- Tegl & Brokker med skum
- Tegl & brokker med Indh. leca/let beton
- Asfalt
- Asfalt med over 20% sand/grus
- Bla. Beton og asfalt
- Eternit uden asbest
- Blandet jernskrot RING FOR
- Brokker med sanitet


30,-
45,-
166,-
75,-
195,-
220,-
198,-
58,-
95,-
119,-
245,-
DAGSPRIS,-
500,-

Rene byggematerialer pris pr. tons

- Ren gips
- Ren træ
- Ren glas
600,-
250,-
380,-

Grøn Affald pris pr. tons

- Have og parkaffald
300,-

Brandbart affald pris pr. tons

- Brandbart affald
450,-

Ubrandbart affald pris pr. tons

- Ubrandbart affald
- Trykimprægneret træ
895,-
500,-

Blandet pris pr. tons

- Blandet jord, brokker og asfalt til sortering
- Tegl og brokker med bygningsaffald under 5%
indhold af træ, papir, plastik, gips isolering m.m.
- Blandet Bygningsaffald til sortering
- Rene vinduer med rammer


250,-

320,-
900,-
700,-

Knuste materialer pris pr. tons

- Knust beton 0-45
- Knust tegl/beton 0-100
- Knust tegl/beton 20-100
- Knust asfalt 0-20
- Sand 0-10
45,-
5,-
18,-
50,-
0,-

Minimuns-fakturering 100,-

Der forbeholdes ret til at afvise affaldslæs.

NB. De tilkørte materialer må ikke indeholde olie, kemikalier, tungmetaller eller
asbest.

Alle priser er excl. moms

Østjyskgenbrug A/S

Reklame

Relaterede annoncer