Not a member?

Want to create a FREE profile?

SORTERING GIVER ET BEDRE SLUTPRODUKT

På vores fire mobile sortereanlæg efterbehandler og forædler vi dine nedknuste materialer, herunder sten, tegl og slagger, til en lang række fraktioner og kvaliteter. Vi renser jorden og sorterer den for bygningsrester og organiske materialer, så du får et godt og brugbart slutprodukt.

Tag for eksempel nedknust beton, som er et ideelt stabilmateriale til brug som bærelag på veje og pladser. Alle arbejdsprocesser udføres efter den gældende lovgivning med fokus på arbejdsmiljøet,
og slutprodukterne bliver løbende vurderet og kontrolleret.

MIS Recycling har:
• Mobile sortereanlæg
• Vindsigter

Vores sortereanlæg bearbejder
• Jord og brokker
• Skærver
• Forurenet jod
• Affald